Yön Denetim, müşterilerine uluslararası standartlarda bağımsız ve özel amaçlı denetim hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimizde, derin teknik bilgiye sahip, çeşitli kabiliyetleri olan üyelerden oluşmuş denetim kadroları, size en kaliteli hizmeti sunmaya hazırdır. Hizmet ettiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz inşaat, imalat, tekstil, ilaç, tarım, turizm, gıda ve tüketim ürünleri, finans, perakende, havayolları, makine, elektronik, petrol, yatırım ve bankacılık, telekomünikasyon, belediye ve devlet kuruluşları, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb. sektörlerde yer almaktadır.

Yön Denetim, Türkiye'de yetkilendirilmiş konusunda en iyi hizmeti sunan uzman bağımsız denetim firmalarından biridir.

Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları'na uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli görülen denetim prosedürlerini içermektedir.

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) düzenlemeleri, Enerji Piyasası Mevzuatı, Hazine Müsteşarlığı sigortacılık düzenlemeleri, Türk Vergi Mevzuatı, US GAAP ve diğer ülke standartları (Alman, Fransız, İtalyan Muhasebe Prensipleri vb.) çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması.
 • Mali tabloların UFRS, US GAAP, Alman, Fransız, İtalyan muhasebe prensipleri gibi farklı muhasebe prensipleriyle uyumlu olarak yeniden düzenlenmesi ve buna yönelik finansal raporlama sistemleri kurulması.
 • TL mali tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması.
 • Şirket satın alımlarında ve birleşmelerinde hedef şirketlerdeki finansal risklerin belirlenmesine yönelik veya satışa konu şirketin satışa hazırlanmasına ilişkin özel finansal inceleme raporları hazırlanması.
 • Şirket satın alımlarında ve benzer kompleks operasyonlarda, Şirket varlıklarının değerlenmesi hizmetleri.
 • Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması.
 • Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması.
 • Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması.
 • Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması.
 • Özel amaçlı denetimlerin yapılması ve danışmanlık hizmetleri.

 
Şirketimiz Türkiye’de;

 •  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasasında
 •  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Enerji Piyasasında
 •  Hazine Müsteşarlığı tarafından Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde
 •  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Bankalarda ve Özel Finans Kurumlarında

bağımsız dış denetimlerini yaptırmak için tercih ettiği bağımsız denetim firmaları kısa listesi içindedir.