Yön Denetim, sahip olduğu işlem deneyimi ve sektör uzmanlığı ile Türkiye'de şirket birleşme ve satın alma işlemleri sürecinde oluşabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Birleşme ve satın alma sürecinin her safhasında hem alıcı hem satıcı tarafa, hedef şirketlerdeki finansal risklerin belirlenmesine yönelik veya satışa konu şirketin satışa hazırlanmasına ilişkin özel finansal inceleme hizmetleri verilmektedir.

Satın alma işlemlerinde:

  • Hedef şirketin iş modelinin ve performansının anlaşılması,
  • Hedef şirketin performans geçmişinin analizi,
  • Satın alma fiyatında belirleyici olan etkenlerin belirlenmesi,
  • Olası risk faktörlerinin belirlenmesi,

Birleşme işlemlerinde:

  • Şirket değerini arttıran unsurların belirlenmesi,
  • Şirket finansal bilgilerinin düzenlenerek sunulması,
  • Müzakere sürecinin her safhasında rehberlik edilmesi,
  • Satıcı tarafın birleşme sürecinde problem yaratabilecek finansal konuların farkına varmasını sağlayarak zamanında gerekli önlemleri almasına yardımcı olmak

Yön Denetim’nin vermekte olduğu hizmetler arasındadır.