Amacımız yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programları gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Yön Denetim, yasaların gerektirdiği asgari şartları yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktadır. Bilgi toplama, işleme ve bu bilgiyi anlaşılabilir bir biçimde yönetime raporlamaya yönelik çalışmalar yapan muhasebe departmanı, yerli ve yabancı firmalardan oluşan geniş bir müşteri portföyüne hitap etmektedir.

Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, vergi ve iş kanunlarındaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Genel olarak amacımız, dış destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek, böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır.

Kısmi outsource kapsamında, aşağıdaki muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birinden faydalanabilir ya da tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilirsiniz.

Başlıca hizmetlerimiz;

  • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması,
  • Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi,
  • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması,
  • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.